Millie
your market intelligence analyst
Search Results
Edit Save
203,125 results
The selections or defaults defined for this collection may have been too restrictive for this search query. You can refine your results for this search.
Beartai (Thailand) 07/08/2020 04:01
LINE แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีผู้ใช้งานประจำสูงสุดในประเทศไทย เผยกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของแบรนด์ไทยชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่สามารถปรับตัวรับ New Normal หรือความปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 ด้วยการสร้างประสบการณ์การให้บริการและนำเสนอสินค้ารูปแบบใหม่ที่ครบลูปการทำการตลาดถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ผ่านเครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ จากแพลตฟอร์ม LINE พร้อมแนะนำแบรนด์ต่างๆ ให้พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์แบบ ‘Growth Strategy’ เพื่อเดินหน้าสู่ก้าวต่อไปในการทำธุรกิจออนไลน์อย่างยั่งยืน ใช้ LINE สร้างประสบการณ์สินค้ารูปแบบใหม่ LIVE เครื่องมือประจำของแม่ค้าออนไลน์ สู่การเป็นเครื่องมือใหม่ของแบรนด์ใหญ่ที่ห้ามละเลย ปัจจุบันไม่เพียงแค่ผู้ค้ารายย่อยหรือ SME ที่เลือกใช้ LIVE ในการขายของ แบรนด์ใหญ่เริ่มหันมาใช้ LIVE เพื่อปิดการขาย (Conversion) หรือสร้างประ.
Kukmin Ilbo (Korea) 07/08/2020 04:00
국정농단 사건으로 구속 수감돼 재판 중인 박근혜(68) 전 대통령이 8일 별세한 고(故) 박정희 전 대통령의 큰 딸 박재옥씨의 장례에 참석하지 않을 것으로 보인다. 교정당국에 따르면 박 전 대통령은 이날 오전 수감 중인 서울구치소에서 이복언니 박씨의 별세 소식을 접했으나 귀휴 의사를 밝히지 않았다. 귀휴는 복역 중인 수감자가 일정 기간 휴가를 얻어 외출한 뒤 수형시설로 복귀하는 제도다. 귀휴 외에는 형집행정지를 신청해 빈소를 조문할 수 있는데, 박 전 대통령 측은 현재까지 형집행정지 신청도 하지 않은 것으로 전해졌다. 박 전 대통령은 2017년 3월 31일 구속돼 3년 3개월째 수감 중이다. 옛 새누리당 공천에 개입한 혐의로 징역 2년이 확정됐고, 국정농단 사건과 국가정보원 특수활동비 상납 사건은 파기환송심 재판 중이다. 검찰은 두 사건을 합쳐 징역 35년을 구형했고 오는 10일 선고공판이 열린다. 박정희 전 대통령의 장녀이자 박 전 대통령의 이복언니인 박재옥씨는 84세의 나이로 이날 별세했다. 박씨는 박 전 대통령과 그의 첫째 부인 김호남 여사의 자녀로, 남편은 고(故) 한병기 전 국회의원이다. 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr.
Business Wire 07/08/2020 04:00
BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Pour la toute première fois en 10 ans d’existence, le LiveWorx®, l’événement autour de la transformation numérique a eu lieu en ligne. Il a rassemblé des dizaines de milliers de leaders du monde entier. Présidé par PTC (NASDAQ : PTC), sponsor principal. L’événement, se déroulant sur 24h, offrait plus de 120 sessions à la carte autour de la Réalité Augmentée (AR, l'Intelligence Artificielle (IA), la 5G, la robotique, le Software as a Service (SaaS), l’IoT Industriel (IIo.
Business Wire 07/08/2020 04:00
BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Zum ersten Mal in der jahrzehntlangen Geschichte der Veranstaltung fand das jährliche LiveWorx®-Event für digitale Transformation online statt und brachte über 25,000 Teilnehmer aus aller Welt zusammen. Unter der Leitung des Hauptsponsors PTC (NASDAQ: PTC) bot die eintägige Veranstaltung mehr als 120 Präsentationen. Das Themenspektrum umfasste unter anderem augmentierte Realität (AR), künstliche Intelligenz (KI), 5G, Robotertechnik, Software as a Service (SaaS), industr.
Kukmin Ilbo (Korea) 07/08/2020 03:59
김수영(왼쪽 두번째) 양천구청장과 참석자들이 8일 서울 양천구청 열린참여실에서 열린 공기살균기 전달식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 이날 해피기버는 코로나19 극복을 위해 관내 취약계층시설에 1540만원 상당의 공기살균기 20대와 살균약제를 전달했다. (양천구 제공) 최현규 기자 frosted@kmib.co.kr.
Interfax-Ukraine (Ukraine) 07/08/2020 03:57
Эпидемическая ситуация в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской и Харьковской областях не соответствует критериям Министерства здравоохранения, следует из данных, обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в среду.
Kukmin Ilbo (Korea) 07/08/2020 03:56
고(故) 최숙현 선수 사건 관련해 체육계가 경주시청 팀 내에서 이른바 ‘팀닥터’로 불리며 가혹 행위를 주도했던 안모씨에게 사태의 책임을 모는 듯한 모습을 보이고 있다. 이번 사태에서 피해자가 체육계 내부에 마지막 순간까지 문제를 제기하고서 묵살당했음에도 가해자들 외 아무도 직접 책임지는 모습이 없는 상황이다. 경주시체육회 여준기 회장은 8일 대구지방검찰청 경주지청에 직접 성추행과 폭행 혐의로 안씨에 대한 고발장을 제출했다. 여 회장은 취재진에 “경주시청 트라이애슬론 전·현직 선수로부터 추가 진술을 받았고 법률 검토를 거쳐 고발장을 냈다”며 “고인 명복을 빌며 경주시체육회가 무한한 책임을 통감한다”고 말했다. 그러나 경주시체육회의 향후 계획 등 질문에는 답하지 않았다. 여 회장은 기자단의 질문에 안씨와의 관계를 강하게 부인하며 “안씨 채용과정을 알 수 없다. 저희와는 일면식도 없다”면서 “소재도 파악하지 못하고 있다”고 말했다. 여 회장은 앞서 2일 경주시체육회 운영위원회 자리에서도 취재진에 “김 감독이 안씨의 구타를 말렸다고 파악했다”면서 “팀닥터 덩치가 크다. 김 감독과 선수들이 합세해서 (구타를) 말린 것”이라며 김 감독과 가해 선수들을 두둔하고 사건을 안씨의 단독 가해로 치부했다. 여 회장의 이 같은 처신은 자리보전을 위한 것이라는 비판이 나온다. 자신에게 관리·감독 책임이 있는 감독과 선수의 가해 사실을 인정하지 않으려 한다는 해석이다. 최동호 스포츠문화연구소장은 “팀의 일차적 관리·감독을 경주시체육회가 맡고 있는.

Health Care

Health and Wellness

Business Issues

Companies - Public

Companies - Venture Funded

Financial Results

Global Markets

Global Risk Factors

Government Agencies

Insurance

Information Technologies

Job Titles

Legal and Regulatory

Political Entities

Sources

Strategic Scenarios

Trends

Hints:

On this page, you see the results of the search you have run.  You may also view the following:

  •  Click on this drop-down menu on the right hand side of the page, to choose between the machine learning-produced Insights Reports, or the listing of concepts extracted from the results, in chart or list format. 


  •  View the number of search results returned for the search in each of your collections, and click on any of those numbers to view the entire listing of results from the chosen collection.

  •  Use the search adjustment drop-downs to change the scope, sorting, and presentation of your results.

  •  Show or hide the record’s caption (content description).

  •  Show actions that can be made with the search result record.

  •  Click on the Save button after running your search, to save it so that its results will be updated each time relevant new content is added to the designated collection. You may choose to be notified via search alerts.

Click here for more info on Search Results

Click here for more info on Machine Learning applications