Millie
your market intelligence analyst
Search Results
Edit Save
178,207 results
The selections or defaults defined for this collection may have been too restrictive for this search query. You can refine your results for this search.
Boarding Area 01/26/2020 13:10
January is always pretty slow when it comes to gift card deals seeing as there are always so many deals available in November and December due to the holidays. Having said that, there are several pretty decent gift card deals going on right now, so here’s a roundup of them. Meijer Save 10% on $50+ Happy gift cards. Direct link to offer (do a search for ‘Happy’) Limit 1 Expires February 1, 2020 MyGiftCardsPlus Get…. The post Roundup Of Current Gift Card Deals: Happy, Uber, Netflix, Home Depot & More appeared first on Frequent Miler.
THE WEEK 01/26/2020 13:03
Sen. James Lankford didn't seem too perturbed by President Trump sent Saturday, in which the president said the House's lead impeachment prosecutor Rep. Adam Schiff (D-Calif.) has not "paid the price, yet, for what he has done to our country.". Lankford told CNN's Jake Tapper during Sunday's edition of State of the Union that he doesn't consider the tweet a "death threat," which Tapper said Schiff has been receiving. Tapper wondered why Lankford wasn't bothered by Trump's words when he was offended by Schiff's comment earlier this week about how he had heard Republican senators were warned they're heads would end up on a pike should they defy Trump. Lankford said it's because Schiff's insinuation that GOP lawmakers act only out of fear inval.
SvD (Sweden) 01/26/2020 13:03
Ibland får jag frågan om varför jag inte fortsatte i partipolitiken, eller kan tänka mig att återvända dit. Det finns flera skäl, men ”en samlad bedömning”, som politikerna ofta säger, gav vid handen att partipolitikens villkor inte är sådana jag bäst verkar under. En svår nöt handlar om balansen mellan individen och kollektivet. Även om svenskarna enligt World Values Survey befinner sig i ett slags extremposition i sin individualism, är svenskarna trots allt också människor. Och människor är gruppvarelser. Partigemenskap och det valsystem vi har är ett uttryck för grupptänkande, och utrymmet för individuella avvikelser, värderings- eller personmässiga, är begränsat. Ett visst mått av konformism krävs, och då och då väljer gemenskapen att s.

Automotive Industries

Business Issues

Companies - Public

Companies - Venture Funded

Global Markets

Government Agencies

Information Technologies

Job Titles

Legal and Regulatory

Market Research Topics

Political Entities

Sources

Strategic Scenarios

Trends