Millie
your market intelligence analyst
Search Results
Edit Save
188,698 results
The selections or defaults defined for this collection may have been too restrictive for this search query. You can refine your results for this search.
GlobeNewswire 11/22/2019 18:05
RAPID CITY, S.D., Nov. 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Black Hills Corp. (NYSE: BKH) today announced its Colorado Electric utility subsidiary, doing business as Black Hills Energy, submitted a proposal to the Colorado Public Utilities Commission seeking approval of a plan that would add up to 200 megawatts of new, low-cost renewable energy resources to its Southern Colorado system.
Jurist 11/22/2019 18:04
On Thursday, President Trump reversed the decision of the US Navy to remove Chief Petty Officer Edward Gallagher from the Navy SEALs. Trump announced the decision via Twitter: The Navy will NOT be taking away Warfighter and Navy Seal Eddie Gallagher’s Trident Pin. This case was handled very badly from the beginning. Get back to […]. .
Lietuvos kariuomenė 1938 m. Wikipedia.org nuotrauka. 1919-aisiais, praėjus metams po Nepriklausomybės paskelbimo, Lietuvoje ėmė formuotis karo dvasininkijos institucija. Jai tuo metu vis dar trūko vyriausiojo kapeliono, taip pat – teisių, pareigų ir statuso apibrėžtumo. Štai ką sakė Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius: „Iniciatyvą paskirti Vyresnįjį kariuomenės kapelioną davė pats dalyko reikalas, būtent suvienodinti ir įmanomai geriau sutvarkyti dvasiškojo ganytojavimo darbą kariuomenės tarpe, sulig Kanonų teisių normos.“Lietuvos kariuomenės dienos proga prisiminkime pirmuosius šios srities kapelionus, tarp kurių – ir Vasario 16-osios akto signataras, ir palaimintuoju paskelbtas vyskupas. Kun. Antanas Palubinskas – ilgiausiai tarnavęs
{"main_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/o\/dd280684b89d159200628d26754bb46b.jpg"},"main_article":{"title":"T\u0117vyn\u0117s gynimas ginklu: nuod\u0117m\u0117 ar doryb\u0117?","url":"http:\/\/www.bernardinai.lt\/straipsnis\/2019-11-23-tevynes-gynimas-ginklu-nuodeme-ar-dorybe\/178162","article_id":"178162","subtitle":"Gabrielius E. Klimenka OPs"},"sub_1":{"title":"Lietuvos dvarai literat\u016broje","url":"http:\/\/www.bernardinai.lt\/straipsnis\/2019-11-23-lietuvos-dvarai-literaturoje\/178157","article_id":"178157","subtitle":"Vilma De\u010dkut\u0117-\u017dukauskien\u0117"},"sub_1_picture":{"file_input":null,"url":"http:\/\/media.bernardinai.lt\/210x153\/691b2a9fbf8274e104f176f621281112a9ae81ef.jpg"},"sub_2":
Unsplash.com nuotrauka. Kviesdamas į šventumą, Šventasis Tėvas Pranciškus įspėjo katalikus, kad neretai šventumo kaukę užsideda mūsų nuodėmingumas. Popiežius nekalba apie mums įprastas nuodėmes, kurias greitai pasmerkiame savyje, o ypač kituose; atvirkščiai, jis kalba apie ideologijas, kurios „suvedžioja daugelio krikščionių širdis jiems to nė nepastebint“ ( GE 35). Jis kalba apie gnosticizmą ir pelagijonybę . Kas tai, kaip tai reiškiasi mūsų dienomis? Apie tai pasikalbėti pakvietėme šeimų konsultantę ir sociologę doc. dr. Nijolę LIOBIKIENĘ, Kauno kunigų seminarijos rektorių kunigą dr. Ramūną NORKŲ, filosofijos dėstytoją ir Aleksoto parapijos ištikimą karitietę doc. dr. Liną ŠULCIENĘ bei Artumos dailininkę, Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių L.

Chemicals - Agricultural

Chemicals - Industrial

Business Issues

Companies - Public

Companies - Venture Funded

Commodity Prices

Financial Results

Global Markets

Global Risk Factors

Government Agencies

Information Technologies

Legal and Regulatory

Political Entities

Sources

Strategic Scenarios

Trends

Hints:

On this page, you see the results of the search you have run.  You may also view the following:

  •  Click on this drop-down menu on the right hand side of the page, to choose between the machine learning-produced Insights Reports, or the listing of concepts extracted from the results, in chart or list format. 


  •  View the number of search results returned for the search in each of your collections, and click on any of those numbers to view the entire listing of results from the chosen collection.

  •  Use the search adjustment drop-downs to change the scope, sorting, and presentation of your results.

  •  Show or hide the record’s caption (content description).

  •  Show actions that can be made with the search result record.

  •  Click on the Save button after running your search, to save it so that its results will be updated each time relevant new content is added to the designated collection. You may choose to be notified via search alerts.

Click here for more info on Search Results

Click here for more info on Machine Learning applications