Millie
your market intelligence analyst
Search Results
Edit Save
202,201 results
The selections or defaults defined for this collection may have been too restrictive for this search query. You can refine your results for this search.
SvD (Sweden) 07/09/2020 04:36
En kraftig ökning av misstänkt fusk i privata bilaffärer får bilhandelsplatsen Wayke att stoppa alla privatannonser. Bilarna kan vara stulna, krockade eller ha manipulerade mätare och köparens möjligheter att få ersättning vid fel är få. – Det är jättesvårt för oss att stoppa fusket, säger vd:n Martin Fransson.
Ukrayinska Pravda (Ukraine) 07/09/2020 04:35
Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Росії сподобалася ідея створення Консультативної ради в ТКГ разом з представниками непідконтрольних українській владі території Донбасу, але від березня до цієї ідеї не поверталися.
Kukmin Ilbo (Korea) 07/09/2020 04:32
8연패의 수렁에 빠진 프로축구 K리그1 인천 유나이티드가 ‘잔류왕’의 명성을 되찾을 수 있을까. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 탓에 팀 재정상황이 좋지 못한 상황에서도 가라앉은 분위기를 극복하기 위해 최전방부터 최후방까지 새로운 선수를 수혈한 인천이 상주 상무를 상대로 벼랑 끝 승부를 펼친다. 인천은 11일 인천축구전용구장에서 상주와 K리그1 11라운드 홈경기를 치른다. 상주는 상주시와의 연고협약이 올해 만료됨에 따라 올 시즌을 끝으로 K리그2 강등이 확정됐음에도 최근 4연승을 달리며 3위(승점 20점·6승2무2패)에 올라있을 정도로 기세가 좋다. 지난 라운드에선 디펜딩 챔피언 전북 현대를 잡아냈을 정도. 최하위(12위·승점 2) 인천으로선 쉽지 않은 도전이다. 하지만 인천은 꼭 승리해야할 처지다. 2라운드까지 두 번의 무승부를 거두며 승점 2점을 획득한 인천은 이후 8연패에 빠져 있다. 올 시즌을 앞두고 부임한 임완섭 감독이 부진한 성적에 지난달 28일 인천과 결별했을 정도로 상황이 좋지 않다. 인천이 상주에 한 번 더 패배한다면 승강제가 실시한 2013년 이후 K리그1 최다 연패 기록을 경신하는 불명예에 처하게 된다. 기존 기록은 강원 FC(2013년)와 대전 시티즌(2015년)이 기록한 8연패였다. 인천은 공격부터 수비까지 여러 선수들을 수혈하며 위기 극복에 애를 쓰고 있다. 지난 1일 친정팀 K리그2 제주 유나이티드에서 친정팀 인천으로 되돌아온 아길라르(29)는 2018년 주포 무고사(28)와 함께 공격을
Evropský parlament ve čtvrtek přijal několik let vyjednávaná nová pravidla pro řidiče kamionů převážejících náklad po Evropě. Takzvaný silniční balíček zavádí příznivější pracovní podmínky a zároveň přísnější kontrolu bezpečné jízdy. Dopravci rovněž nebudou muset platit řidičům různé mzdy podle pravidel států, jimiž pouze projíždějí.

Chemicals - Agricultural

Chemicals - Industrial

Business Issues

Companies - Public

Companies - Venture Funded

Commodity Prices

Financial Results

Global Markets

Global Risk Factors

Government Agencies

Information Technologies

Legal and Regulatory

Political Entities

Sources

Strategic Scenarios

Trends

Hints:

On this page, you see the results of the search you have run.  You may also view the following:

  •  Click on this drop-down menu on the right hand side of the page, to choose between the machine learning-produced Insights Reports, or the listing of concepts extracted from the results, in chart or list format. 


  •  View the number of search results returned for the search in each of your collections, and click on any of those numbers to view the entire listing of results from the chosen collection.

  •  Use the search adjustment drop-downs to change the scope, sorting, and presentation of your results.

  •  Show or hide the record’s caption (content description).

  •  Show actions that can be made with the search result record.

  •  Click on the Save button after running your search, to save it so that its results will be updated each time relevant new content is added to the designated collection. You may choose to be notified via search alerts.

Click here for more info on Search Results

Click here for more info on Machine Learning applications