Millie
your market intelligence analyst
Search Results
Edit Save
218,352 results
The selections or defaults defined for this collection may have been too restrictive for this search query. You can refine your results for this search.
teluguglobal.in (India) 09/19/2020 01:48
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత క్రమంలో పెండింగ్ లో ఉన్న సాగునీటి ప్రాజెక్ట్ లను త్వరగా పూర్తిచేసి వృధాగా పోతున్న నీటిని ఓడిసి పట్టడానికి ప్రణాళికలను రూపొందిస్తోంది. ఇటీవలే ముఖ్యమంత్రి వైయస్‌ జగన్‌ మోహన్ రెడ్డి పోలవరం, ఉత్తరాంధ్రతో పాటు, రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న ప్రాజెక్టుల పనుల పురోగతిపై అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో చేపట్టిన సాగు నీటి ప్రాజెక్టులను ప్రాధాన్యత క్రమంలో సకాలంలో పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వైఎస్ఆర్ మొదలుపెట్టిన జలయజ్ఞంను ఆయన తనయుడు.. […]
Former US National Security Adviser General Herbert Raymond McMaster said, Trump has joined forces with the Taliban against the Afghan government. He said in an exclusive interview with CBS Television that Donald Trump’s current policy is erroneous and that he had joined the Taliban, “abandoning the Afghan government”. “What we require in Afghanistan is a […]. .
Milenio (Mexico) 09/19/2020 01:43
Aprendieron la lección. Esta vez supo manejar su ventaja y, con un tercer cuarto espectacular, apaleó 108-75 a las Abejas de León para llevarse su primera serie de la temporada. Los primeros minutos del encuentro fueron erráticos para Astros: tuvieron 3 pérdidas de balón y ningún rebote ofensivo en el primer cuarto, mientras que en el mismo periodo Abejas estuvo por arriba del 50 por ciento en tiros de campo, gracias a sus mejores jugadores: Lerón Black y Terrel Carter. Para el segundo cuarto, Astros tuvo que echar mano de su sexto hombre por excelencia, Isaac Sosa, quien, al igual que en el primero de la serie, estiró la duela y le cambió la cara a Jalisco. El puertorriqueño entiende que su equipo no es fuerte en el tablero y que la fórmul.
Solopos.com (Indonesia) 09/19/2020 01:39
Solopos.com, SOLO -- Selain MSG atau biasa dikenal dengan micin, ternyata ada bahan-bahan alami yang bisa menjadi penyedap makanan lho. Beberapa bahan penyedap alami pengganti MSG di bawah ini pun mudah ditemukan di pasar tradisional maupun modern. Perlukah Punya Tabungan Bareng Pacar? Berikut empat penyedap alami pengganti MSG yang Solopos.com kutip dari Liputan6.com Haruskah Pakai […]. .
RosBusiness (Russian) 09/19/2020 01:38
В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
3DNews (Russia) 09/19/2020 01:36
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало корпорации Microsoft патент на устройство с шарнирным креплением (hinged device). Речь идёт о новом мобильном гаджете со складным корпусом. Reuters.
Kukmin Ilbo (Korea) 09/19/2020 01:34
더불어민주당이 부동산 투기와 허위재산 신고 의혹으로 당 윤리감찰단에 회부된 김대중(DJ) 전 대통령의 3남 김홍걸 의원을 즉각 제명하자 야당에서는 “재판에 넘겨진 윤미향 의원은 왜 놔두느냐”는 의문어린 비판이 터져 나왔다. 배현진 국민의힘 원내대변인은 18일 논평에서 “김 전 대통령의 아들도 의혹만으로 당 제명이 됐는데, 범죄 사실이 확인돼 재판에 넘겨지기까지 한 윤미향은 왜 모르쇠인가”라며 “윤미향은 여전히 건재하다”고 꼬집었다. 이어 “당 명부에서 이름만 빼고 계속 같은 편인 게 무슨 징계이며 윤리 감찰이냐”aust j“진정 반성한다면 김 의원을 국회 윤리위원회에 회부해 의원직 제명토록 하고, 윤미향도 동시 회부해 의원직을 박탈해야 한다”고 지적했다. 국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수도 이날 페이스북에 “김홍걸은 검찰 수사도 안 받고 기소도 안 됐는데 너무 신속한 제명 결정”이라며 “이 정도의 추상같은 엄정함이라면 사기와 횡령으로 기소된 윤미향, 선거법 위반으로 1심 법정 구속된 김경수는 더 신속하게 제명해야 하는 것 아니냐”고 지적했다. 그러면서 “소명할 기회도 안 주고 속전속결로 DJ 아들만 콕 집어 제명하는 데는 무언가 말 못한 이유가 있나 보다”라며 “(윤미향 등) 죄질이 의심스러운 의원들도 형평성에 맞춰 제명하든가 설명하든가 해 달라”고 촉구했다. 진중권 전 동양대 교수도 같은 날 페이스북에 “김홍걸 의원은 그리스도다. 추미애의 죄를 대속(代贖ㆍ죄를 대신 속죄한다는 의미)하기 위해 잘렸다”

Automotive Industries

Business Issues

Companies - Public

Companies - Venture Funded

Global Markets

Government Agencies

Information Technologies

Job Titles

Legal and Regulatory

Market Research Topics

Political Entities

Sources

Strategic Scenarios

Trends