Millie
your market intelligence analyst
Search Results
Edit Save
3,099 results
Regjeringen.no (Norway) 12/06/2019 08:53
Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av direktiv 2014/26/EU om kollektiv rettighetsforvaltning. Høringsnotatet inneholder også forslag til endringer i åndsverkloven og forskrift til åndsverkloven knyttet til lovens rekkevidde for nærstående rettigheter.
Regjeringen.no (Norway) 12/06/2019 08:34
Statsforvaltningen i Norge er statens utøvende makt, det vil si Statsministerens kontor og departementene med deres underliggende virksomheter. De underliggende virksomhetene kalles forvaltningsorganer. Forvaltningsorganer kan i de fleste tilfeller instrueres av overordnet departement. Noen av disse har en friere stilling, enten faglig eller økonomisk/administrativt, og på enkelte områder kan disse ikke instrueres.

Personal Care

Household Products

Business Issues

Trends

Companies - Public

Companies - Venture Funded

Information Technologies

Regions

Job Titles