Millie
your market intelligence analyst
Search Results
Edit Save
7,776 results
Regjeringen.no (Norway) 07/10/2020 10:00
Akson – helthetlig samhandling og felles kommunal journalløsning, vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom kommuner som representerer om lag halvparten av befolkningen utenfor Midt-Norge tar løsningen i bruk. Per 8. juli har 183 av 291 kommuner signert intensjonserklæringen for Akson. Disse kommunene representerer 65 prosent av befolkningen utenfor Midt-Norge.
Regjeringen.no (Norway) 07/10/2020 09:00
– Dette er en suksesshistorie i internasjonalt forsvarssamarbeid. Mottaket av det første flyet markerer en viktig milepæl på veien frem mot å løse oppdrag med tankflyene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Tankfly er en sentral ressurs innen luftoperasjoner for å sikre tilgang på drivstoff i lufta slik at våre kampfly kan fly lengre i et operasjonsområde. Transportflyet kan også bidra med strategisk transport (personell og last) og medisinsk evakueringskapasitet. Nå er det første tankflyet Norge sammen med flere land har kjøpt levert til hovedbasen i Eindhoven, Nederland.
Regjeringen.no (Norway) 07/10/2020 07:25
Regionale forskingsfond skal styrkje forskingsevna til regionane gjennom tilskot til forsking og innovasjon og gjennom mobilisering til auka FoU-innsats. innovasjon. Fonda vert oppretta i 2009 og er finansierte over budsjettet til Kunnskapsdepartementet. Kvar fylkekommune har sitt ege forskingsfond.
Regjeringen.no (Norway) 07/10/2020 05:09
- Etter en grundig og inkluderende prosess hvor blant annet Forsvaret, politiet, veteranorganisasjonene, Riksantikvaren og Byantikvaren har vært involvert, er jeg svært tilfreds med at vi endelig kan starte byggingen av et felles nasjonalt monument til ære for alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
Regjeringen.no (Norway) 07/10/2020 02:54
I rundskrivet redegjør departementet for endringer i matrikkelforskriften som blir gjort gjeldende fra 1. januar 2021 , bl.a. innføring av en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere. Rundskrivet redegjør for den nye autorisasjonsordningen med overgangsordninger fram til 31. desember 2023. Rundskrivet redegjør også for andre endringer i regelverket, bl.a. nye regler for endring av festegrunn. Rundskrivet omfatter i tillegg oppdatert veiledning knyttet til matrikkelregelverket, bl.a. føring av opplysninger om grenser for matrikkelenheter, inkludert nye regler om adgang til å referere stedfestingsavtaler i matrikkelen. Rundskrivet erstatter på noen punkter tidligere rundskriv T-5/09 og H-18/15.

Information Technologies

IT Markets

Business Issues

Companies - Public

Companies - Venture Funded

Analysts

Analyst Firms

Global Markets

Global Risk Factors

Government Agencies

Job Titles

Legal and Regulatory

Political Entities

Sources

Strategic Scenarios

Trends

Hints:

On this page, you see the results of the search you have run.  You may also view the following:

  •  Click on this drop-down menu on the right hand side of the page, to choose between the machine learning-produced Insights Reports, or the listing of concepts extracted from the results, in chart or list format. 


  •  View the number of search results returned for the search in each of your collections, and click on any of those numbers to view the entire listing of results from the chosen collection.

  •  Use the search adjustment drop-downs to change the scope, sorting, and presentation of your results.

  •  Show or hide the record’s caption (content description).

  •  Show actions that can be made with the search result record.

  •  Click on the Save button after running your search, to save it so that its results will be updated each time relevant new content is added to the designated collection. You may choose to be notified via search alerts.

Click here for more info on Search Results

Click here for more info on Machine Learning applications