Millie
your market intelligence analyst
Search Results
Edit Save
47,517 results
Nyheter (Sweden) 10/21/2020 11:22
I flygbolaget SAS företrädesemission utgör teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter tillsammans cirka 90,48 procent av de erbjudna aktierna. Därmed kommer emissionsgarantin som lämnades av bolagets huvudaktieägare, den danska och den svenska staten, att delvis tas i anspråk. Det framgår av ett pressmeddelande.

Automotive Industries

Business Issues

Companies - Public

Companies - Venture Funded

Global Markets

Government Agencies

Information Technologies

Job Titles

Legal and Regulatory

Market Research Topics

Political Entities

Sources

Strategic Scenarios

Trends